Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

Mateo1994
3664 be20
so cute *.*
Reposted fromenvyy envyy viapalelady palelady
Mateo1994
0486 d84a
Reposted fromlittlefool littlefool viapalelady palelady
Mateo1994

Ale ja tak nie chcę. Mam jedno życie. Chcę dożyć takiego dnia, że kiedy wstanę z łóżka, wyjdę na mój taras z widokiem na Manhattan, zadzwonię do ciebie, budząc cię w środku nocy i powiem – udało mi się! Kiedy pewnego ranka zbudzę się i pomyślę – dziś chcę popływać w turkusowym morzu – to kilka godzin później będę siedział w samolocie na Malediwy. Jeśli następnego dnia zachce mi się sushi, polecę na nie do Japonii. Rozumiesz? Każdy z nas na to zasługuje! Mamy tylko jedno życie, jedno pieprzone życie i nie możemy przeżyć go, będąc ograniczonymi przez zarobki w wysokości średniej krajowej! 

— Tomek Tomczyk aka Kominek
Reposted fromzabolandia zabolandia viapalelady palelady
Mateo1994
4398 134b
Reposted fromdusielecc dusielecc viapalelady palelady
0379 acc6
Reposted fromthaef thaef viapalelady palelady
Mateo1994
9683 2ede
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viapalelady palelady
Mateo1994
4020 9ebb
Reposted fromfelicka felicka viapalelady palelady
6091 3095
Reposted fromricksgrimey ricksgrimey viapalelady palelady
Mateo1994
1119 4f36
Reposted fromweightless weightless viapalelady palelady
Mateo1994
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viapalelady palelady
Mateo1994
8205 70c4
Reposted fromindigestible indigestible viapalelady palelady
Mateo1994
7293 32b1
Reposted frompianotea pianotea viapalelady palelady
Mateo1994
3556 0727
Reposted fromlittlefool littlefool viapalelady palelady
Mateo1994
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viapalelady palelady
Mateo1994
Reposted frombluuu bluuu viapalelady palelady
5363 e1da 500
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viapalelady palelady
Mateo1994
1316 6a2f
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapalelady palelady
Mateo1994
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
Mateo1994

Michiel Huisman for Elle NL 2015

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viapalelady palelady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl